Posledná reformácia – Začiatok (2016) – Film

Tento dokument teraz mení celý svet! Ukazuje aký bol život prvých učeníkov Ježiša Krista, ktorí chodili po svete a prečo evanjelium naplnilo celú zem. Ukazuje aký by mal byť život každého kresťana – život, kde nás nasledujú znamenia a zázraky.

Posledná reformácia: Život (2018) – Film

„Posledná reformácia: Život“ je pokračovaním filmu „Posledná reformácia: Začiatok„, ktorý inšpiroval mnohých ľudí po celom svete. Rovnako ako v prvom filme sme aj tu zažili ako Boh viedol celý proces natáčania a produkcie. Postupne sme začali vidieť, čo Boh chcel ukázať cirkvi prostredníctvom tohto filmu. Zatiaľ čo prvý film položil základy Ježišovho evanjelia – ako sa stať novým stvorením v Kristovi, tento film sa zameriava na to, ako niekto čo sa znovu narodil v Kristovi, môže ďalej kráčať v novom živote. Ukazuje, že toto kráčanie ako učeník Ježiša Krista je ťažké, ale aj to, že víťazstvá budú súčasťou tohto kráčania, ak zostaneme verní Ježišovým slovám.

Veríme, že cirkev čelí novej reformácii

Reformácii, ktorá pôjde hlbšie než ktorákoľvek reformácia predtým: preč od cirkevných tradícií, dusivých štruktúr a nespočetných stretnutí v cirkevných budovách. Veríme, že je to reformácia, kde sa vrátime k tomu, čo čítame v Skutkoch: Jednoduchý život učeníka vedený Duchom Svätým, kde Božie kráľovstvo prichádza do domácností, na ulice, do obchodov – áno, na všetky miesta, kde sú ľudia.

PRAVÉ EVANJELIUM

Musíme sa vrátiť k úplnému evanjeliu: musíme hlásať pokánie, krst vo vode a Duchom Svätým, ako to kázal Peter v Skutkoch 2:38.

Save

NAŠTARTOVANIE

Naštartovanie (Kickstart) mení svet a buduje veriacich, aby: uzdravovali chorých, kázali evanjelium, vyháňali démonov a boli vedeni Duchom Svätým.

NOVÁ REFORMÁCIA

Nastal čas reformácie cirkvi: sloboda od cirkevného systému. Cirkev nie je budova. Cirkev si ty a ja.

Save

kniha POSLEDNÁ REFORMÁCIA

Návrat k učeníctvu podľa Nového zákona

„Mnoho vecí, ktoré dnes vidíme v cirkvi, je založených na niečom inom ako len na Novom zákone. Často stoja na Starom zákone, tradíciach, zvyklostiach v cirkvi a aj na pohanstve. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa my ako Boží ľud pozastavili, bližšie sa pozreli na dnešnú cirkev a porovnali ju s prvou cirkvou, o ktorej môžeme čítať v Biblii. Ak máme byť úspešný v úlohe činiť učeníkov zo všetkých národov, potom sa potrebujeme navrátiť k „modelu“, ktorý nachádzame iba v Biblii.“

Nájdite učeníkov blízko vás a nechajte sa naštartovať

Pozrite sa na mapu a nájdite niekoho vo vašom okolí. Kliknite na značku a vyberte „Pošlite správu“.
Zelený symbol mm_20_green označuje odporúčanú kontaktnú osobu.
Symbol označuje organizovanú udalosť, kde sa môžete nechať naštartovať.
Ak nemôžete nájsť niekoho blízko vás, vyskúšajte neskôr. Noví ľudia sa pridávajú na mapu každý deň.

Save

Save

Save

Save

Škola priekopníkov

0+
videní prvej lekcie v slovenskom jazyku

Rozhovor pri káve: Hriech, sloboda a krst – vyučovanie s Torbenom Søndergaardom

Pozrite si toto úžasné vyučovanie od Torbena Søndergaarda o slobode od hriechu skrze krst vo vode.

Rozhovor pri káve: život je ťažký

Torben sa s nami zdieľa o niečom, o čom veľmi bežne nehovoríme, a to že život je ťažký. Je ťažký. Prechádzame mnohými vecami. Zažívame veľa prenasledovania, zažívame veľa boja, zažívame veľa pochybností, zažívame veľa útokov a život je ťažký. Ježiš nám sľúbil prenasledovanie. zažívame duchovný útok, zažívame útok od Sveta, a zažívame útok z cirkvi. Niekedy sú to falošný ľudia v cirkvi, stojaci za kazateľnicou, ale tiež sú to ľudia, ktorý to len nepochopili. Ale tiež sme zažili útok od seba …pochybnosti. Je útok od falošných bratov, členov rodiny, ľudí z cirkvi, ktorých poznáš. Je útok od pochybností, keď ide o vieru v Boha. Nie je to pár týždňov, môžu to byť roky. Ale Boh je verný. BOH JE VERNÝ!

Reiki Majsterka / Liečiteľka stretla Ježiša

Liz bola Reiki Majster liečiteľ a predávala tréningové kurzy skrze jej webstránku. V tomto videu rozpráva, ako stretla Ježiša a zakúsila skutočné uzdravenie po prvý krát v jej živote.
Ste v Reiki, new age, liečení kryštálmi, magnetickej terapii, liečení energiou, vedení duchmi, holistickej terapii, vyvažovaní čakier, akupunktúre, kinesiológii, očisťovaní aury, terapii farbami alebo šamanizme?
MALI BY STE TO VIDIEŤ!
Obsahuje to oslobodenie od démonov, nadprirodzené uzdravenie a pravdivý odkaz Ježiša.