Milosť, krst, spása a viera.

Milosť, krst, spása a viera 🙏

Včera som zdieľal fotku s veršami z písma o krste a naozaj ma trápilo ako niektorí ľudia reagovali, keď to videli, pretože to boli len verše z biblie. Vidím, že je tu veľké nedorozumenie, keď sa hovorí o viere, milosti a spáse. A preto som urobil toto video. Dúfam, že ti to pomôžem objasniť ako to naozaj je. Žehnám ťa.
Torben

Ef 2:8-9 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.