Vyháňanie démonov.

Chcem s vami zdieľať toto vyučovanie. Viem, že Boh má pre nás tak omnoho viac. Poďme za tým. Nebráňme tomu. Svet túži vidieť moc, ktorá je v mene Ježiš!
Prečo uzdravujeme chorých na ulici, ale vyhánanie démonov je niečo, čo robíme v cirkvi za zatvorenými dverami?
Tu zdieľam niektoré myšlienky o vyslobodzovaní a o tom, čo Boh robí.
Pozrite si aj ďalšie video z Honkongu na mojom facebooku. Pozrite si tiež Školu Priekopníkov vyučovanie 21 a 22.