O Torbenovi Søndergaardovi

Tento príbeh je o živote Torbena Søndergaarda, zakladateľa Poslednej Reformácie. Teraz má 39 rokov, je ženatý s Lene už 19 rokov a má tri deti.

Uverejnené 19 Novembra 2015

Ako sa znovu narodil Torben

Torben Søndergaard sa narodil v roku 1976 v nekresťanskej rodine. Bol pokrstený ako dieťa v štátnej cirkvi a neskôr konfirmovaný, ale to bolo len kvôli tradícii. Jedného dňa, keď mal 16 rokov, mala jeho matka mŕtvicu. Jeho matka znamenala pre neho naozaj veľa a keď počul túto zlú správu, plakal a plakal a potom sa modlil k Bohu. Nie modlitbu z naučenej tradície, ale z celého srdca: „Bože, ak si tam, prosím ťa nech moja mama prežije, urob niečo“. Keď sa modlil, bolo to, akoby tam Boh vôbec nebol. Bolo to, akoby sa Torben modlil do vzduchu, Boh bol tak ďaleko. Jeho matka ostala chromá a strávila asi rok a pol v nemocnici. Jedného dňa premýšľal: „Je tento život nato, aby som zakúsil len zlé veci a potom to všetko skončí?“ Ale cítil, že Boh tu nie je, takže vzal tú malú vieru a náboženstvo, ktoré mal, a vyhodil to všetko preč.

Po tom, asi o rok a pol neskôr, pracoval v pekárni a bol frustrovaný zo života. Vedel, že existuje niečo viac, ale nevedel čo. Raz v noci pracoval v pekárni a pozrel sa hore a povedal: „No tak, Bože. V živote musí byť viac než len toto! Ak si tam, príď a vezmi ma.“ Bolo to len zúfalstvo po Bohu, ale vo svojej mysli rozmýšľal ako príde UFO a vezme ho, alebo príde anjel a zdvihne ho, alebo ruka, ktorá zostúpi a bude písať po stene. Chcel niečo, čo bolo skutočné, nie ako to čo bolo v štátnej cirkvi, keď bol konfirmovaný. To nebolo skutočné. To bolo náboženstvo, bola to tradícia. Keď toto povedal, to nebolo kresťanstvo, to nebolo o Ježišovi, bolo to len zúfalstvo po niečom. Ale Boh počul tieto slová a krátko nato sa Torben stretol so starým priateľom. Ten priateľ mu povedal viac o Bohu a krátko nato sa Torben znovu narodil.

O niekoľko mesiacov neskôr šiel na veľký kresťanský koncert a Boh hovoril veľmi jasne a počul, ako Boh povedal uprostred koncertu: „To dievča, ktoré stojí za tebou, bude raz tvojou ženou.“ Keď sa Torben otočil, videl dievča (Lene) a on vedel: Toto bude niekedy moja žena! O tri mesiace neskôr sa s ňou znovu stretol a teraz je s ňou ženatý už takmer dvadsať rokov a majú tri deti.

Frustrácie

Rovnako ako každý znovuzrodený veriaci mal Torben túžbu robiť niečo pre Boha. Ale ako a kde? Jediný spôsob, ako si mohol myslieť, bolo stať sa uvádzačom v cirkvi, privítaním ľudí, zbieraním darov a pod. Bolo to dobré, ale vo veľmi krátkom čase sa ocitol súčasťou cirkevného systému, kde bolo zmýšľanie, ktoré bolo tak nebiblické a zlé. Začal byť frustrovaný. Život v ňom pomaly umrel a túžba po Bohu ho začala opúšťať. Boh mu otvoril oči a on videl, že ľudia v skutočnosti nerobia nič, len prídu každú nedeľu znova a znova. Niektorí dokonca chodili na biblickú školu a dostali veľa vedomostí, ale nemali žiadne ovocie. Tak sa so svojou ženou rozhodli upustiť tento zbor.

Zistili, že v inom meste bol manželský pár, ktorý zakladal zbor a rozhodli sa im pomôcť. Po roku však nebolo veľa dobrého ovocia, a tak šli do iného mesta a pracovali s niekým iným v tomto meste. Tam znovu začali nový zbor. V tom čase začal byť Torben skutočne frustrovaný svojim životom, pretože bol zapálený, miloval Ježiša, ale nevidel žiadne ovocie. V porovnaní s mnohými ľuďmi v cirkvi bol skutočne radikálny, ale v porovnaní s Bibliou nebol radikálny, pretože tam nebolo ovocie. Potom sa v roku 2000 rozhodol pre pôst na 40 dní, pretože chcel prinášať ovocie.

Tento pôst mal naozaj veľký vplyv v jeho živote. Zakúsil Božiu bázeň ako nikdy predtým. Tiež zakúsil slobodu od hriechu. Predtým, ako sa Torben postil, žil životom ako sa píše v liste Rímskym 7, podobne ako mnohí kresťania v dnešnej dobe: lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím atď. Ale teraz môže žiť v Rímskym 6, v slobode od hriechu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To je normálny kresťanský život!

Zrazu pochopil: „Ó, Ja som slobodný, slobodný, aby som nehrešil! Počas tohto pôstu mal tiež veľa zjavení a Boh k nemu veľmi jasne hovoril, nie ako hlas, ale stále veľmi jasne: „Torben, napíš knihu.“ A tak Torben napísal knihu „Zdravá náuka“ (The Sound Doctrine), ale bolo jasné, že by to ešte nemal vydať. Boh najprv chcel tieto slová potvrdiť v živote Torbena a keď bude správny čas, môže knihu vydať.

Od tohto okamihu videl ľudí uzdravených, ostatných vyslobodených, a tiež ľudí, ktorí sa znovu narodili. Po roku videl, že bolo uzdravených viac ako 150 ľudí, znova sa zrodilo desať ľudí a pokračovalo v Kristovi a od tej chvíle Boh otvoril niekoľko dverí. Torben bol v televízii, tiež sa modlil za chorých tam, došlo k úžasným veciam a o tri roky neskôr mu Boh povedal, že má vydať tú knihu.

Malá poznámka od Torbena: „Nie je to tak, že počujem Boha hovoriť každý deň. Nepočujem hlasy. Nikdy som to nepočul ako veľký počuteľný hlas, ale niekoľkokrát som cítil naozaj silno, že Boh mi hovoril, a potom som podľa toho konal a potom som videl, že to bol Boh.“

Torben chodil navôkol a mal niekoľko veľkých stretnutí, ale opäť bol znovu frostrovaný, pretože videl, že prináša ovocie .. ale čo ostatní ľudia? Bolo to tak ťažké skutočne robiť učeníkov. Zrazu sa niečo stalo a Torben nemohol už ďalej stáť za myšlienkami a rozhodnutiami zboru, do ktorého chodil, a tak ho z neho vyrazili. Išlo to dobre, ale potom zrazu stratili všetko. Ale potom dostal prorocké slovo od Boha:


Rozdelenie sa stalo, ale toto rozdelenie bolo od Boha, takže sa nebudeš cítiť príliš pohodlne. Boh vás viedol cez púšť, aby ste sa naučili byť závislí na ňom a nie na ľuďoch, ale teraz sa vaša bolesť skončila a Boh vás vezme z prachu na vrchol hory. Slávny obchodník vo vašej krajine príde a podporí vás a všetci budú počuť tento príbeh a budú prekvapení.

Obdobie púšte

Ale to, čo Torben nevedel, bolo, že práve začalo obdobie púšte. Nasledujúcich 4 až 5 rokov bolo naozaj veľmi ťažkých. Presťahovali sa, ale z toho domu ich vyhodili, pretože majiteľ náhle zmenil názor. Stratili svoje peniaze, stratili svoju zbor, stratili svoju sieť, stratili svojich priateľov. Lene bola dlho chorá, Torben mal takmer depresiu, stratil svoju prácu. Stratili úplne všetko. Bolo to naozaj ťažké a počas tejto doby Torben chcel dokonca aj zomrieť. Ale tu na púšti našli Ježiša. Jedenkrát Torben zakúsil, ako mu Boh povedal, aby išiel do iného mesta, nevedel prečo, ale urobil to a tam našiel chlapíka, ktorý sa tri dni modlil, aby tam Torben prišiel, aby mohol byť uzdravený. Torben sa modlil za neho a tento chlapík sa uzdravil a nemusel ísť už ani do nemocnice. Bola to naozaj silná skúsenosť zakúsiť byť vedený Duchom Svätým!

Boh im skutočne začal otvárať ich oči o učeníctve, o cirkvi. Videli všetko zvonku. Mohli vidieť, že to, čo robíme dnes, nemá nič spoločné s novozákonnou cirkvou, pastorom, cirkevnou budovou, stretnutiami, programami, desiatkami, biblickou školou. Nemá to nič spoločné s cirkvou a mohli to vidieť naozaj jasne. Stratili všetky fyzické veci, ale získali oveľa viac: mali Ducha Svätého, mali Ježiša a ich oči sa otvorili. Boh hovoril Torbenovi, aby o tom napísal knihu. A tak Torben napísal druhú knihu s názvom „Posledná reformácia“ a niekedy neskôr Boh povedal jasne: „Torben, potrebujeme priekopníkov, začni školu priekopníkov.“ Jedna vec viedla k druhej a Torben začal robiť „Školu Priekopníkov„. Potom to naozaj explodovalo. Mnohí ľudia videli Školu Priekopníkov a mnohým to potvrdilo, čo už dávno poznali v ich srdciach.

Prvá lekcia Školy Priekopníkov, ktorú urobil Torben v suteréne domu, kde v tomto malom byte žili.

Posledné dva roky boli úžasné!

Od tej doby začali cestovať a videli veľa úžasných vecí. Zakúsili veľa vecí, kde boli vedení Duchom Svätým. Počuli svedectvá ľudí z celého sveta o tom, ako im Škola Priekopníkov zmenila život. Ale boli sami a povedali: Bože, potrebujeme viac priestoru, potrebujeme ľudí, aby s nami pracovali. Jeden večer, na začiatku roka 2014, Boh povedal: „Presťahujte sa do Aalborgu“. Torben teda hľadal dom a našiel si dom, ktorý by mohli používať. Ale na to, aby si mohli prenajať dom, potrebujú zálohu vo výške 100.000 dánskych korún (20.000 dolárov), aby si ho mohli prenajať. Druhý deň, keď sa prebudil, skontroloval svoj bankový účet a zrazu tu bolo 100 000 dánskych korún. Niekto, kto sa s Torbenom nikdy predtým nevidel, mu dal tie peniaze. O niekoľko dní neskôr sa Torben stretol s mužom, ktorý mu dal peniaze, a povedal: „Boh ťa práve použil. Hovoril mi, aby som sa presťahoval do Aalborgu a potom hovoril s tebou, aby si mi dal 100.000 dánskych korún. Kto ste?“ Ukázalo sa, že je bývalým futbalistom, ktorý bol v minulosti známy a bol teraz obchodníkom. V tom roku sa veľa vecí stalo. Presťahovali sa do mini-hotela, ktorý kúpil podnikateľ. Potom sa znova presťahovali, pretože už v hoteli nebolo viac miesta. Kúpil ďalšie tri domy, v ktorých žijú ľudia, ktorí s nami teraz pracujú a začali sme v hoteli tréningovú školu a veľa vecí sa deje.

To proroctvo, ktoré Torben dostal pred 8 rokmi, o púšti a bolesti je teraz u konca, o podnikateľovi, ktorý príde a podporí ich, a každý, kto to bude počuť, bude prekvapený, tak to proroctvo sa teraz deje. Teraz čítaš tento príbeh, mnohí ľudia v Dánsku počuli tento príbeh, mnoho ľudí po celom svete počulo tento príbeh a to je miesto, kde sa teraz Torben s rodinou nachádzajú.

Hotel, ktorý kúpil podnikateľ. Teraz sa používa ako školiace zariadenie a kancelárske priestory.

Save

Save

Save