Nová reformácia cirkvi

Teraz žijeme 500 rokov po reformácii s Martinom Lutherom. Ale bola to skutočne reformácia?

Sme vďační za to, čo urobil, ale nevideli sme Katolícku cirkev reformovanú späť do ranej cirkvi, o ktorej čítame v knihe Skutkov. Luther len tu a tam urobil nejaké zmeny. Evanjelická cirkev dnes vyzerá tak veľmi podobne ako Katolícka cirkev a stále je tak málo podobná cirkvi, o ktorej čítame v knihe Skutkov.

Veríme, že je čas na novú reformáciu. Reformáciu, ktorá nielenže zmení doktríny, ale aj cirkevný systém. Prečo robíme cirkev tak, ako to robíme? Prečo väčšina zborov má budovu? Prečo sa stretávajú v nedeľu? Prečo majú stretnutia a uctievania, ktoré vyzerajú rovnako, bez ohľadu na to, kde na svete sa pozriete? Pravdou je, že veľa z toho, čo robíme dnes v cirkvi, nemá nič spoločné s Novým zákonom, ale viac súvisí s cirkevnou tradíciou a pohanstvom.

Nech teda vidíme reformáciu. Robme učeníkov, ako nám to prikázal Ježiš. A nech On postaví svoju cirkev tak, ako to sám povedal, že On ju bude stavať.

Pozrite si toto video z jedného z našich štartovacích seminárov

Toto vyučovanie zo Školy Priekopníkov ťa vyslobodí a naučíš sa, ako vystúpiť z náboženstva a tradície – do nového života s Kristom.

Vyučovanie 1 – Poď von z krabice – Škola priekopníkov

Poď von z krabice. Veľa z toho čo dnes v cirkvi robíme má pôvod v celej cirkevnej histórii. Preto je dôležité aby sme jej viac porozumeli a mohli si tak zložiť naše tmavé okuliare dole .. Tie okuliare, ktoré nám bránia v čítaní Božieho slova tak ako naozaj je. Toto je veľmi dôležité vyučovanie, ku ktorému sa bude Torben vracať znova a znova počas celej školy priekopníkov.

Vyučovanie 2 – Náboženstvo alebo Ježiš – Škola priekopníkov

Ježiš neprišiel s novým náboženstvom. Neprišiel s tým, že by sme mali ísť na špeciálne miesto (cirkevná budova) v špeciálnom čase (nedeľná bohoslužba), kde určitá osoba (kňaz) robí určiré veci, ktoré my nemôžeme robiť. Nie, on prišiel s kráľovstvom, ktoré je tak odlišné od toho, čo dnes vidíme v „cirkvi“. Chcete teda náboženstvo, alebo kráľovstvo, s ktorým prišiel Ježiš? Pozrite si toto úžasné vyučovanie.

Vyučovanie 17 – Reformácia cirkevného systému – Škola priekopníkov

Teraz je ČAS na reformáciu nášho cirkevného systému.
Budovy, zamestnanci, programy a rozpočty sú témy, s ktorými sa stretá veľa ľudí keď ide o cirkev. Ale prví kresťania nemali všetky tieto veci rovnakým spôsobom ako máme my dnes. Toto je dôležité vyučovanie, ktoré vyslobodí mnoho ľudí z ich súčasného cirkevného systému, ktorý zabíja život, a pomôže im stať sa cirkvou, ktorú prišiel vybudovať Ježiš.

Vyučovanie 18 – Ježišova vízia pre cirkev – Škola priekopníkov

Toto je dnes mimoriadne dôležité posolstvo cirkvi. Torben nám ukazuje, k čomu nás naozaj naozaj povolal Ježiš. Áno, väčšina z toho, čo robíme dnes v cirkvách, je presný opak toho, čo povedal Ježiš. Toto dôležité posolstvo prinesie mnohým slobodu slúžiť Bohu v každodennom živote.

Vyučovanie 20 – Reformácia začala – Škola priekopníkov

Reformácia začala a rastie po celom svete. Je tu však veľa ľudí, ktorí nemajú ovocie, ale prečo? Počúvajte túto poslednú zaujímavú lekciu Školy Priekopníkov s Torbenom Sondergaardom. Reformácia začala a môžeš byť toho súčasťou!