O ‘naštartovaní’

Čo znamená naštartovanie?

Na celom tomto webe nájdete niekoľko krát slovo ‘naštartovanie’ – ale čo toto slovo znamená? Jednoducho to znamená to, že jeden učeník Ježiša Krista pomáha ďalšiemu učeníkovi aby sa po prvý krát modlil za chorých a po prvý krát aby tento učeník videl ako sú ľudia uzdravení. Naštartovanie je výraz pre učenie ľudí aby uzdravovali chorých, kázali evanjelium, vyháňali démonov atď. Tým, že ich vezmú von a ukážu im ako to robiť. Keď to urobíte raz, potom viete, že to môžete urobiť opäť znova.

Naštartovanie je spôsob, ktorý sa šíri po celom svete a jeden zo silných príkladov si môžete o tom prečítať tu:

Pred tromi rokmi prišiel jeden muž zo Švédska do Dánska. Zobrali sme ho na ulicu a naštartovali sme ho v hlásaní evanjelia a v uzdravovaní chorých. Potom sa vrátil domov a pokračoval v tom ďalej s ďalšími ľuďmi. O rok a pol neskôr sme si všimli, že sa to rozrástlo už na 5 generácií: tento človek, ktorého sme naštartovali naštartoval ďalšieho človeka, ktorý naštartoval ďalšieho človeka, ktorý naštartoval ďalšieho človeka, ktorý naštartoval ďalšieho.

Niekoľkí z nich videli viac ako tisíc uzdravení za rok. A takto kvôli naštartovaniu sme sami videli niekoľko tisíc ľudí uzdravených po celom Švédsku a stovky ľudí, ktorí boli znovuzrodení skrze pokánie, krst vo vode a Duchu Svätom.

Chceš byť naštartovaný? Klikni tu.

Chcete urobiť to, čo Herman robí v tomto videu? Potom potrebujete ‘naštartovať’.

Healing: Spine straightened and pain gone

Simple street healing: spine straightened and pain gone! 🙂

This is Herman from The Last Reformation, who also attended the previous Luke 10 School. Watch this video, where he demonstrates simple discipleship by doing, what Jesus asked us to do: heal the sick and preach the gospel.

Glory to Jesus.

Blessings,

Posted by The Last Reformation on 14. august 2015

Uzdravenie: Chrbtica sa vyrovnala a bolesť je preč

Jednoduché uzdravenie na ulici: chrbtica sa vyrovnala a bolesť je preč! 🙂

Toto je Herman z Poslednej reformácie, ktorý sa zúčastnil Školy Priekopníkov. Sledujte toto video, kde ukazuje jednoduché učeníctvo tým, že robí to čo nás Ježiš žiadal robiť: aby sme uzdravovali chorých a kázali evanjelium.
Sláva Ježišovi.
Buďte požehnaní,
Poslané The Last Reformation 14. augusta 2015

Silný nástroj pre učeníctvo!

Dobrý spôsob, ako naštartovať niekoho, je ísť na verejné miesto, kde je veľa ľudí. Osoba, ktorá má skúsenosti s kladením svojich rúk na chorých a videla ako boli uzdravení (tréner), zastaví ľudí a pýta sa ich, či majú bolesť alebo ochorenie, ktorého sa chcú zbaviť. Keď človek súhlasí s modlitbou, trenér požiada osobu, ktorá je štartovaná (študent), aby prikázala bolesťi / ochoreniu odísť. Ak nie je uzdravenie okamžité, tréner povzbudzuje študenta k pokračovaniu a k opakovaniu modlitby – až kým je osoba uzdravená.

Keď študent po prvýkrát zažije uzdravenie ľudí prostredníctvom svojich rúk – tak ako to prisľúbil Ježiš – budú zapálení. Viera sa pozdvihne a budú chcieť vidieť viac. Povzbudí ich to, aby pokračovali pre väčšie veci – ako vidieť ľudí spasených a začali žiť život vedený Duchom Svätým.

V priebehu rokov bolo veľa ľudí naštartovaných. A oni pokračovali v štartovaní ďalších.

Príklad ako sa šíri naštartovanie

V priebehu rokov boli mnohí ľudia naštartovaní. A potom pokračovali v štartovaní ďalších. Tu vidíte Torbena Sondergaarda ako štartuje Tommyho Gubi.

Sonia Voss pokračuje a štartuje ostatných.
Tu vidíte Soniu ako štaruje ďalších ľudí.

Viac o uzdravovaní chorých a o naštartovaní.

Pozrite si Školu Priekopníkov pre viac podrobností o uzdrvovaní chorých a o naštartovaní. Torben hovorí o tom vo vyučovaní 5 a vo vyučovaní 6.

Potrebuješ byť naštartovaný?

Existuje rastúca sieť učeníkov po celom svete, ktorí vám chcú pomôcť. Môžete použiť túto mapu nižšie a nájsť ľudí vo vašej oblasti, ktorí sú schopní vás naštartovať. Kliknite na ikonu blízkej osoby a pošlite jej správu.

Pozrite sa na mapu a nájdite niekoho vo vašom okolí. Kliknite na značku a vyberte „Pošlite správu“.
Zelený symbol mm_20_green označuje odporúčanú kontaktnú osobu.
Symbol označuje organizovanú udalosť, kde sa môžete nechať naštartovať.
Ak nemôžete nájsť niekoho blízko vás, vyskúšajte neskôr. Noví ľudia sa pridávajú na mapu každý deň.

Kickstart Poľsko – 19.-20.augusta 2017
(začni žiť život, ktorý má Boh pre teba)

Ak chceš byť naštartovaný, do tohto života, napíš nám na email [email protected]

1 – Učeník, alebo Kresťan?, Tvoja platforma je Lukáš 10
2 – Uzdravovať chorých
3 – Učeníctvo, svedectvo Lou Bega, vedenie Duchom Svätým
4 – Tradície, Pokánie, Krst, Duch Svätý, Jazyky
5 – Porozumieť evanjelium. Ako zdieľať evanjelium.
6 – Štyri pôdy – prinášať dobré ovocie.
7 – Ako pokračovať? Urob prvý krok.